Er wordt al veel over gesproken in alle media: vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf dat moment geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Iedere organisatie moet vanaf die dag aan de nieuwe privacyregels voldoen.

Wat verandert er?

De AVG zorgt onder meer voor:

Voor een overzicht van belangrijke wijzigingen voor organisaties, zie: de AVG in een notendop.

Hier het document ‘In 10 stappen voorbereid op AVG‘ downloaden

× Hoe kan ik je helpen?