Hierbij wordt gemeten wat de interactie is tussen de bezoekers en de webpagina, de snelheid en de visuele opbouw. Wil je weten hoe jouw site scoort op deze punten? Gebruik dan de tool PageSpeed Insights om jouw webpagina’s te analyseren.

Maak je gebruik van de Search console? Daar vind je het rapport Site -Vitaliteit met handige informatie.

Scoort je site slecht , dan kan je aan de hand van de suggesties verbeteringen doorvoeren en opnieuw meten.