Voorbeeld PHP script voor het versturen van e-mail

Hieronder tref je een PHP script voor het versturen van e-mail. Zo kan je gemakkelijk testen of e-mail verzonden wordt vanaf de server.
Je kunt een aantal waardes aanpassen, zoals de afzender en de ontvanger.

<?php

$subject = 'Dit is de titel van het test bericht';
$email = 'Dit is de inhoud van het test bericht';
$to = 'helpdesk@studio182.nl';
$from = 'helpdesk@studio182.nl.nl';

$headers   = array();
$headers[] = "MIME-Version: 1.0";
$headers[] = "Content-type: text/plain; charset=iso-8859-1";
$headers[] = "From: Helpdesk Studio182 <{$from}>";
$headers[] = "Reply-To: Studio182 <{$from}>";
//$headers[] = "Subject: {$subject}";
$headers[] = "X-Mailer: PHP/.phpversion();

mail($to, $subject, $email, implode("\r\n", $headers), "-f".$from );

?>

Kom je er niet uit?

Loop je ondanks onze uitleg toch vast en kom je er niet uit? Geen probleem, we helpen je graag!